Оцінка бізнесу та підприємств в Києві

ОЦІНКА БІЗНЕСУ ТА ПІДПРИЄМСТВ

     Компанія «Київський ріелтор.» має у своєму штаті висококваліфікованих спеціалістів, здатних в самі стислі терміни і в повному обсязі здійснити незалежну оцінку Вашого бізнесу в Києві зокрема, і по всій Україні в цілому. Оцінка бізнесу підприємства є найбільш ємною за своїм змістом, так як бізнес підприємства – є наслідок синергії всіх його активів, як матеріальних, так і нематеріальних з урахуванням всіх фінансових і трудових ресурсів підприємства, дебіторських і кредиторських зобов'язань. Оцінка бізнесу цілком і виключно залежить від дохідного підходу до поставленого завдання. Для максимально точної та адекватної оцінки бізнесу підприємства в Києві необхідний скрупульозний аналіз діяльності підприємства за попередній період (при наявності такої), зважений прогноз діяльності підприємства та прибутки з цієї діяльності в прогнозний період, а також прогноз реверсії бізнесу в постпрогнозний період. При формуванні прогнозу експерт-оцінювач повинен спиратися на:

- результати господарсько-фінансової діяльності підприємства за минулий період;

- бізнес-план розвитку господарсько-фінансової діяльності підприємства;

- економічний прогноз галузі і держави в цілому;

- вивчення конкурентного середовища у галузі та потреб на ринку, як на регіональному, так і світовому, тенденції на цих ринках.

     Експерт завжди повинен будувати прогноз на трьох вірогідних сценаріях - оптимістичного, песимістичного та реалістичного. Ці сценарії враховують всі ризики і очікування майбутніх періодів в різних ступенях здійснення. Зведення цих прогнозів до спільного знаменника з використанням формул і рекомендацій кращих фахівців в області оцінки бізнесу та підприємств, що дозволяє отримати в результаті досить наближена до істини вартісний результат оцінки бізнесу. Природно, щоб виконати такий обсяг аналітичної та розрахункової роботи, потрібно незвичайний розум і великий практичний досвід з боку фахівців, які візьмуться за цю справу. Така оцінка, як правило, коштує недешево, але і цілі вона теж, як правило, переслідує «драконівські». Так, наприклад, замовивши в нашій компанії оцінку Вашого бізнесу, Ви зможете переконати своїх компаньйонів або потенційних покупців у здатності створювати синергетичний ефект від використання усіх активів підприємства з найбільш оптимальним і вигідним бізнес-планом. В результаті цього Ви зможете продати або здати в оренду Ваш бізнес за ціною, що значно перевищує вартість бізнес формують активів, якщо їх розглядати як окремі автономні одиниці. Це стосується як нерухомості підприємства, задіяної в конкретному бізнесі, так і устаткування підприємства, транспортних засобів та іншого майна на балансі підприємства. Іншими словами, розглядаючи Ваше майна крізь призму конкретного продуманого бізнес-плану, Ви зможете побачити і усвідомити його справжню цінність, як у Ваших очах, так і в очах Ваших компаньйонів або потенційних покупців (інвесторів).

     Більш детальну інформацію про оцінку бізнесу і підприємств в Києві ви завжди зможете отримати на безкоштовній консультації з нашими фахівцями. Завжди Вам раді.