Оцінка Цілісного Майнові Комплексу

ОЦІНКА ЦІЛІСНОГО МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ

Оцінка ЦВК (ЦМК) в Києві досить затребувана і часта тема в сфері надання оціночних послуг. Така оцінка характерна багатогранним підходом експертів до поставленої задачі, так як незалежна оцінка цілісного майнового комплексу включає в себе не тільки аналіз необоротних і оборотних активів підприємства, розрахунок їх ринкової вартості і вартості заміщення (відновлення), але також і аналіз рентабельності бізнесу підприємства, що використовує усі активи на його балансі, як базу для вилучення конкретної стабільного прибутку або планує їх використання у найближчій перспективі. У цьому випадку необхідно розглядати синергетичний сукупний ефект від раціонального використання основних засобів у підтримці і забезпеченні бізнесу компанії, для чого застосовується алгоритм і методи доходного підходу. При синергетичному ефекті вартість окремих активів підприємства, як правило, виявляється значно вище, ніж їх вартість, як окремої, відірваної від конкретного бізнесу, одиниці.

Фахівці нашої компанії при оцінці майнового комплексу підприємства завжди ретельно вивчають як допрогнозный період діяльності підприємства і витягнуті з цієї діяльності прибутку, так і моделюють прогнозний і постпрогнозний періоди роботи компанії на основі реальних минулих і справжніх фінансових показників, а також, на основі бізнес-плану компанії і на основі галузевих статистичних даних. Перш за все, звичайно ж, беруться до відома вже відпрацьовані схеми розвитку і отримання позитивного фінансового сальдо підприємства, а також враховуються і перспективи розвитку і поліпшення, пов'язані насамперед з раціоналізацією та оптимізацією виробничого процесу, поліпшення якості менеджменту, впровадження технологічних інновацій і активне задіяння у виробництві внутрішніх і зовнішніх інвестицій, в тому числі позикових коштів українських та міжнародних банків. При цьому розглядаються три сценарії здійснення фінансового результату компанії у прогнозний і постпрогозный - потенційно реверсионный періоди – оптимістичний, пессиметсический і реалістичний. Після проведених нашими фахівцями складних розрахунків і зведення до спільного знаменника результатів за спеціальним визнаним у практиці вітчизняної та світової оцінці методів, експерт приходить до найбільш точному і раціонального висновку про вартості того чи іншого конкретного бізнесу компанії.

Дізнатися детальніше про комплексному підході наших фахівців в оцінці майнових комплексів, ЦВК (скор.) ви завжди зможете, звернувшись у нашу компанію за безкоштовною консультацією.