Оцінка цілісних майнових комплексів Київ

     Компанія «Київський Ріелтор.» завжди до Ваших послуг при вирішенні оціночної завдання будь-якої складності, в тому числі при необхідності оцінки ЦВК у Києві (ЦМК укр.). Особливістю такої оцінки є те, що цілісний майновий комплекс включає в себе не тільки матеріальні і нематеріальні активи на балансі підприємства, але також і фінансові зобов'язання, виражені в дебіторської та кредиторської заборгованості компанії. Нерідко трапляється, що такі зобов'язання за своїм питомою вагою у загальній вартості підприємства значно перевищують сумарні активи компанії. Звідси можна зробити висновок, що при оцінці цілісного майнового комплексу в Києві, необхідна переоцінка не тільки основних засобів на балансі компанії, але і переоцінка різних статей балансу, що відображають різні види дебіторської і кредиторської заборгованостей підприємства. Також, нерідко буває, що цілісний майновий комплекс має у своєму складі державну частку або пакет акцій у власності державної структури. В цьому разі звіт, за незалежною оцінкою, ЦВК вимагає проходження процедури рецензування у фонді державного майна України, що тягне за собою додаткову тимчасову навантаження, пов'язані з рецензуванням звіту.

     Найчастіше при оцінці цілісного майнового комплексу в Києві використовується алгоритм майнового походу, детально описаного в Національному стандарті оцінки №3 «Оцінка цілісних майнових комплексів». В цьому ж стандарті строго регламентовані всі інші оціночні процедури та підходи. Особливістю майнового походу є те, що він включає в себе кілька оціночних підходів у їх спільному симбіозі. Так, наприклад, використання порівняльного підходу для частини основних засобів і витратного підходу для нетипового устаткування, офісної техніки та малоцінного інвентарю, дозволяє в сукупності визначити ймовірну вартість підприємства з коригуванням на різні види фінансових зобов'язань. Значну роль в об'єктивності оцінки Цвк відіграє повнота і достовірність вихідних даних, що надаються замовником незалежної оцінки. Саме на основі цих даних оцінювач складає зважену стратегію оціночних процедур, необхідних для розрахунку оціночної вартості майнового комплексу. У процесі роботи оцінювач проводить ретельну ідентифікацію основних засобів підприємства, звіряння наданої замовником юридичної, технічної і фінансової документації.

     Більш детальну інформацію про оцінку цілісних майнових комплексів у Києві, Ви зможете отримати, поспілкувавшись з співробітником нашої компанії в зручному для Вас режимі. Ви зможете визначити час, необхідний для проведення оціночних процедур та складання звіту в повній формі, а також знайти прийнятне для обох сторін рішення щодо вартості оціночних послуг.