Оцінка АЗС

Оцінка АЗС 

 

Найменування послуги Ціна, грн.
Оцінка АЗС від 2000

     Консалтингова компанія «Київський Ріелтор.» пропонує Вам свою послугу - оцінка АЗС в Києві та Україні (оцінка автозаправних станцій).

     Незалежна оцінка бізнесу в Києві часто пов'язана з необхідністю експертної оцінки комплексу автозаправної станції. Це досить-таки специфічна послуга, що вимагає професійного і комплексного методу до вирішення поставленої задачі з визначення оціночної вартості АЗС.
     Оцінка АЗС проводиться як оцінка цілісного майнового комплексу, до складу якого входять земельна ділянка, будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, в тому числі і нематеріального активу – бренду (торгівельної марки) конкретної АЗС. Крім цього, як правило, комплекс АЗС генерує додаткові доходи від присутнього на території заправної станції, автосервісу, кафе, магазину і т. д. Все доходоприносящие елементи бізнесу в системі комплексу АЗС повинні бути ретельно вивчені, проаналізовані і правильно прораховані з точки зору їх питомої ваги в формуванні грошових потоків бізнесу.

     При оцінці АЗС найбільш ефективним і доцільним є використання дохідного підходу (для розрахунку рентабельності та прибутковості заправної станції). Майновий підхід, що генерує окремо активи на балансі АЗС у наведеному випадку дає занижений результат, так як практично завжди в такому бізнесі, як продаж пально-мастильних матеріалів і палива, активи підприємства створюють яскраво виражену синергію, прорахувати яку можна тільки за фактичним і прогнозованим показникам реалізації продукту через комплекс АЗС. Порівняльний підхід при оцінюванні АЗС неминуче дає суттєву похибку, викликану цілим рядом розбіжностей по безлічі мультиплікаторів порівняння параметрів об'єкта та об'єктів пропозиції на регіональних ринках, зокрема АЗС в Києві.
     При оцінці АЗС кваліфікований оцінювач проводить всебічний аналіз, збут пального та мастильного сировини, вивчає тенденції на ринку і динаміку попиту та пропозиції. При застосуванні дохідного підходу АЗС обов'язково враховуються три варіанти бізнес-плану АЗС – оптимістичний сценарій песимістичний і найбільш вірогідний сценарій розвитку на прогнозний період. Також розглядається потенційна реверсія АЗС в пост прогнозний період.
     При розрахунку вартості АЗС дуже важливо спиратися на об'єктивні і достовірні вихідну інформацію, отриману від замовника, щодо реальних продажів послуг поквартально протягом останнього і попереднього року, а також щодо собівартості палива і матеріалів (закупівельною ціною) і витрат по їх реалізації в асортименті. Враховуються також податкові та трудові витрати. При розрахунку ставки капіталізації, як правило, використовується метод непрямої капіталізації.

ЯКІ НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ОЦІНКИ АЗС?

Вам необхідно надати: а) копію реєстраційних документів;

  • копію правовстановлюючих документів;
  • технічний паспорт;
  • державний акт на право власності на землю або договір оренди ділянки;
  • інвентаризаційна відомість; дані балансу;
  • дані по АЗС за поточний і попередній роки;

Ви зможете зробити копії всіх документів в офісі нашої компанії безкоштовно.

При проведенні оцінки АЗС ми гарантуємо повну конфіденційність всієї вихідної інформації.

 

Більш детально Ви зможете ознайомитися з процедурою та умовами проведення оцінки суден і літаків, звернувшись до нас.