Оцінка дебіторської заборгованості

Оцінка дебіторської заборгованості

Найменування послуги Ціна, грн.
Оцінка дебіторської заборгованості від 2000


     Дебіторська заборгованість
– це заборгованість покупців, замовників, позичальників, підзвітних осіб та ін, яку компанія-кредитор планує отримати протягом певного періоду.
     Консалтингова компанія «Київський Ріелтор.» пропонує професійні послуги в сфері оцінки бізнесу, в тому числі здійснює Оцінку дебіторської заборгованості.

     Дебіторська заборгованість виникає внаслідок договірних відносин, коли момент переходу права власності на товари (роботи, послуги) та їх оплата не збігаються за часом.

     Оцінка ринкової вартості дебіторської заборгованості Товариства проводиться на основі аналізу її структури і тривалості погашення.

     Дебіторська заборгованість обліковується в балансі за фактичною вартістю реалізації, виходячи з суми грошових коштів, яка повинна бути отримана при її погашенні, і включає розрахунки:

 • з покупцями і замовниками
 • по векселях до отримання
 • з дочірніми і залежними товариствами
 • з учасниками (засновниками) по внесках у статутний капітал
 • за виданими авансами
 • з іншими дебіторами.

     При оцінці дебіторської заборгованості зазначена вище специфіка спричиняє необхідність визначати як саму величину боргу, враховуючи терміни його освіти, плановані терміни погашення, наявність штрафів і пені, так і проводити аналіз юридичних прав на дебіторську заборгованість. Факт наявності прав на заборгованість може бути підтверджено договором, платіжними документами за договорами, актами звірки дебіторської заборгованості.

Методологія оцінки дебіторської заборгованості

Оцінка дебіторської заборгованості може здійснюватися наступними підходами:

 • Дохідний підхід
 • Витратний підхід
 • Порівняльний підхід

     При оцінці дебіторської заборгованості найбільш відповідним підходом з трьох існуючих є дохідний.

Оцінювачі найчастіше оцінюють дебіторську заборгованість у двох випадках:

 1. Оцінка бізнесу компанії-кредитора.
 2. Оцінка прав вимоги по дебіторській заборгованості як самостійного активу

     Суть методики оцінки дебіторської заборгованості зводиться до визначення безнадійних дебіторів та зменшення балансової вартості на дану величину, а також приведення до теперішньої вартості майбутніх платежів з дебіторської заборгованості.

Безнадійними боргами (боргами, не реальних для стягнення) визнаються борги перед організацією:

 • за якими минув встановлений термін позовної давності;
 • за якими відповідно до цивільного законодавства зобов'язання припинене внаслідок неможливості його виконання;
 • на підставі акта державного органу;
 • на підставі акта про ліквідацію організації.

     Для одержання реальної вартості дебіторської заборгованості необхідно провести коригування з урахуванням дати погашення заборгованості та ліквідності боргу.

Перелік необхідних документів та інформації:

 • Договору, при виконанні або неналежному виконанні яких виникла заборгованість.
 • Платіжні документи за цими договорами.
 • Документи про рух матеріальних цінностей (накладні, акти передачі тощо).
 • Листування з контрагентами з питання врегулювання взаємних вимог.
 • Судові рішення (якщо є).

     Вартість послуг з оцінки дебіторської заборгованості розраховується індивідуально в залежності від розміру і типу заборгованості, обсягу робіт і т. п.

Ви зможете зробити копії всіх документів в офісі нашої компанії безкоштовно.
При проведенні оцінки судів і літаків в Києві ми гарантуємо повну конфіденційність всієї вихідної інформації.

Більш детально Ви зможете ознайомитися з процедурою та умовами проведення оцінки дебіторської заборгованості звернувшись до нашого оцінювача за тел. +38 067 402 06 45 або до нас в офіс.