Оцінка права вимоги

Оцінка права вимоги

Найменування послуги Ціна, грн.
Оцінка права вимоги від 5000

     Консалтингова компанія «Київський Ріелтор.» пропонує професійні послуги в сфері оцінки бізнесу, в тому числі ОЦІНКИ ПРАВА ВИМОГИ.

 

Право вимоги — право вимагати від когось виконання договірних чи позадоговірних зобов'язань, що випливає з закону або договору.

     Цесія — це згода між кредитором і третьою особою про передачу останньому права вимоги до боржника.

При цьому згода боржника не потрібно, але він повинен бути сповіщений про укладення договору про відступлення вимоги.

Переведення до іншої особи прав, нерозривно пов'язаних з особою кредитора не допускається.

     Цесія (переуступка права вимоги) - поступка вимоги в зобов'язанні іншій особі, передачі будь-кому своїх прав на що-небудь.

     Переуступающий своє право — цедент, що отримує це право — цесіонарій.

     Право вимоги — право одержане на підставі договору витребувати виконання другою стороною своїх зобов'язань за договором.

     Необхідність проведення оцінки ПРАВА ВИМОГИ в наш час не рідкість і вимагає наявності спеціальних знань. Така необхідність, як правило, виникає в результаті реальних або передбачуваних проблем погашення заборгованості боржника кредитору.

     При оцінці права вимоги експерт проводить всебічний аналіз потенційної платоспроможності боржника та потенційної можливості юридичного впливу для стягнення грошових коштів з боржника. При такій оцінці проводиться аналіз вагомості всіх юридичних документів, які фіксують угоду між кредитором і боржником, враховуються різні чинники і ризики, здійснюється оптимістичний, песимістичний та реалістичний прогнози часу стягнення грошових коштів з боржника і вартості боргу, для чого застосовується формула визначення майбутньої вартості грошової одиниці.

     Для оцінки прав вимоги Вам необхідно надати всі документи, що прописує договір між кредитором і боржником, а також дані про фінансову діяльність боржника за певний період, про структуру прибутковості бізнесу або доходи фіз. особи.

     При проведенні ОЦІНКИ ПРАВА ВИМОГИ ми гарантуємо повну конфіденційність всієї вихідної інформації.

Отримати детальну консультацію та здійснити ОЦІНКУ ПРАВА ВИМОГИ Ви можете звернувшись до нашого оцінювача за тел. +38 067 402 06 45 або до нас в офіс.